เร่ง 3 นโยบายหลัก ดันแก้ปัญหา 5 สินค้าเกษตรตกต่ำ

เร่ง 3 นโยบายหลัก ดันแก้ปัญหา 5 สินค้าเกษตรตกต่ำ
24 กันยายน 2562
2,055

"พาณิชย์" เร่ง 3 นโยบายหลัก ดันแก้ปัญหา 5 สินค้าเกษตรตกต่ำ เร่งส่งออกชายแดนและส่งออกผ่านแดน ตั้งเป้าปิดจ็อบเจรจา "เอฟทีเอ" อาร์เซ็ปในปีนี้ หนุนจดทะเบียนสินค้า "จีไอ" รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด 3 กลุ่มนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังนี้ 1.นโยบายแก้เศรษฐกิจจากระดับฐานรากขึ้นสู่ระดับน(Bottom up) โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำใน 5 พืชเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหรัง มะพร้าว และข้าวโพด เพราะพี่น้องเกษตรกรถือเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากมีรายได้จากการขายสินค้าที่ดีขึ้น ก็จะเป็นกำลังซื้อสำคัญของประเทศที่จะผลักดันเข้าสู่การกระตุ้นภาคธุรกิจต่อไป รวมถึงเร่งพลิกฟื้นร้านค้าโชห่วงที่มีอยู่ 4 แสนรายทั่วประเทศ ให้เป็นสมาร์ทโชห่วงที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

2.นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาค (Top Down) เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเกิดการกระจายเม็ดเงินแผนเร่งด่วน โดยจะเร่งรัดการส่งออก 3 ยุทธศาสตร์ คือ ขยายตลาดเก่า เปิดตลาดใหม่ และฟื้นตลาดเดิม รวมถึง เร่งการส่งออกชายแดนและส่งออกผ่านแดน ที่ปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันถึง 9% ของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ประชุมดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะกระจายพื้นที่อื่นๆในครอบคลุบตอไป

นอกจากนี้ อีกเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญ คือ ผลักดันเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ(FTA) โดยเฉพาะเขตการค้าเสรีอาร์เซ็ป ที่นับเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นอาเซียน 10 ประเทศรวมกับ 6 ประเทศขนาดใหญ่ คือ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมเป็น 16 ประเทศ นับเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่สุดของโลก ด้วยประชากรรวม 3.5 พันล้านคน มีจีพีดี รวมกันมูลค่าถึง 1,500 ล้านล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายจะเจรจาให้จบภายในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการส่งออกค้าและบริการ หลังจากนั้นจะเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆต่อไป เช่น อียู อังกฤษ ปากีสถาน ตุรกี ให้ครอบคลุมทั้งหมด จากนั้นจึงจะมาเพิ่มยอดการส่งออกในอนาคตต่อไป

ส่วนนโยบายที่ 3 ภาคธุรกิจต้องเดินไปข้างหน้าให้ทันกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น เรื่องของไบโออีโคโนมี กรีนมอีโคโนมี และครีเอทีฟอีโคโนมี เป็นต้น อีกทั้งจัดทำเรื่องของการค้าออนไลน์ เช่น การรุกตลาด อี คอมเมิร์ซ โดยจะเร่งรัดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในอนาคต ให้บรรลุเป้าหมายไทยเป็นศูนย์กลางผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-'พาณิชย์'ทบทวนบัญชีแนบท้าย พรบ.ธุรกิจต่างด้าว
-‘พาณิชย์’เดินหน้าใช้เอฟทีเอดันผู้ประกอบการนมโคแปรรูปบุกตลาดโลก
-'พาณิชย์' วาง 10 นโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงพาณิชย์
-พาณิชย์จับมือไมโครซอฟท์ จัดแข่งสร้างโมเดลดาต้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง