ส่องเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ส่องเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13 กันยายน 2562
1,397

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนส.ค. 2562 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างสมาชิกหอการค้าไทย 369 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยพบว่า ภาคตะวันออกมีดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของจังหวัดสูงสุด อยู่ที่ 51 รองลงมาคือกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 46.2 อีสาน อยู่ที่ 45.2 เหนือ 46.2 ใต้ 44.1

ปัจจัยบวกที่สำคัญที่ทำให้ภาคตะวันออกมีดัชนีสูงสุดได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้นการส่งเสริมจากภาครัฐ และมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค ภาคบริการมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล

อย่างไรก็ตามในส่วน ปัจจัยลบที่สาคัญ ได้แก่การท่องเที่ยวลดลงในบางจังหวัดของภาคเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน สินค้าอุตสาหกรรมมีการส่งออกน้อยลง ค่าครองชีพสูง และปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการส่งออก

ภาคตะวันออกเป็นที่ตัั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเป็นปัจจัยใจบวกอย่างหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มที่ดีโดดเด่น ซึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือทำให้ความโดดเด่นในพื้นที่สามารถส่งผ่านเพื่อพยุงให้เศรษฐกิจประเทศโดยรวมดีขึ้นได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง