เปิดบัญชีทรัพย์สิน 415 ส.ส.ใหม่ 'นาที' รวยสุด 4.6 พันล้าน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 415 ส.ส.ใหม่ 'นาที' รวยสุด 4.6 พันล้าน
22 สิงหาคม 2562
18,953

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 415 ส.ส.ใหม่ "นาที รัชกิจประการ" รวยสุด 4.6 พันล้าน ส่วน "อภิสิทธิ์" เพิ่งออกมี 116 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส. จำนวน 415 ราย โดยเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่ง 414 ราย และกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ส.ส. จำนวน 10ราย ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และไม่ได้ขอขยายเวลา โดย ป.ป.ช. จะดำเนินการติดต่อกลับไปอีกครั้ง หากยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีกจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนที่เหลืออีก 77 ราย ที่ขอยื่นขยายเวลา และจะครบกำหนดต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่ 23 ส.ค. 2562 เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นต้น

มีรายงานแจ้งว่า นายธนาธร ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. แล้ว

โดย ส.ส.ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา) ทั้งสิ้น 4,674,631,835 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 177,066,184 บาท มีรายได้รวม 55,512,720 บาท มีรายจ่ายรวม 26,742,000 บาท

รองลงมานายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย และรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 4,248,828,812 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 50,255,070 บาท มีรายได้รวม 45,829,275 บาท มีรายจ่ายรวม 4,115,931 บาท

ส่วนนายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย น้องชายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 2,385,315,058 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 42,895,231 บาท มีรายได้รวม 7,584,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7,408,800 บาท

สำหรับกลุ่มแกนนำพรรคพลังประชารัฐ เช่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 2,198,328,980 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 696,108 บาท มีรายได้รวม 67,990,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7 ล้านบาท

ขณะที่นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หลานนายสุริยะ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 331,135,775 บาท มีหนี้สินรวม 954,170 บาท มีรายได้รวม 6,953,581 บาท มีรายจ่ายรวม 3,628,257 บาท

นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แจ้งสถานะว่า สมรสกับนางอริสรา พรหมเผ่า มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 859,316,182 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 79,261,936 บาท มีรายได้รวม 3,263,560 บาท มีรายจ่ายรวม 2,582,996 บาท นอกจากนี้ยังแจ้งบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 1 บัญชี ระบุว่า สมรสกับ น.ส.ธนพร ศรีวิราช โดย น.ส.ธนพร มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 63,684,291 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 967,941,123 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 106,835,305 บาท มีรายได้รวม 5,918,000 บาท มีรายจ่ายรวม 3.6 ล้านบาท

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส ทั้งสิ้น 511,334,424 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 82,280,019 บาท มีรายได้รวม 12,847,117 บาท มีรายจ่ายรวม 56,119,896 บาท

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 547,694,338 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,971,601 บาท มีรายได้รวม 1.2 ล้านบาท รายจ่ายรวม 3,735,298 บาท

ขณะที่ตระกูลรัตนเศรษฐ 4 ราย ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ คู่สมรส แจ้งทรัพย์สินรวมเท่ากันคือ 123,264,096 บาท มีหนี้สินรวม 11,573,101 บาท รายได้รวม 3,512,178 บาท รายจ่ายรวม 1,353,000 บาท

นายอติรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.คมนาคม บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 176,277,628 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 1,743,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,442,000 บาท

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา และน้องชายนายอธิรัฐ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 231,931,838 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,560,766 บาท มีรายได้รวม 1,765,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,580,000 บาท

ส่วนนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ น้องสาวนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 163,47,591 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7,647 บาท มีรายได้รวม 2,402,614 บาท มีรายจ่ายรวม 9.6 แสนบาท

ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานฯ 2 ราย ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,189,114 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 710,148 บาท มีรายจ่ายรวม 1,206,000 บาท

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,107,352 บาท มีหนี้สินรวม 1,685,211 บาท มีรายได้รวม 256,800 บาท ไม่มีรายจ่าย

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 40,398,604 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,389,457 บาท มีรายได้รวม 2,205,952 บาท รายจ่ายรวม 1.4 ล้านบาท

ส่วนรายชื่อฝ่ายค้านที่น่าสนใจ ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 195,510,100 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 18,637,296 บาท มีรายได้รวม 3,512,720 บาท มีรายจ่ายรวม 3.5 ล้านบาท

นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) ทั้งสิ้น 579,542,762 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,684,235 บาท มีรายได้รวม 8,662,720 บาท รายจ่ายรวม 2,103,932 บาท

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 39,004,159 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 9,040,838 บาท รายได้รวม 423,594 บาท ไม่ได้แจ้งรายจ่าย

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานะว่า หย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 287,699,015 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,278 บาท มีรายได้รวม 744,000 บาท มีรายจ่ายรวม 740,000 บาท

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 88,669,868 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,257,035 บาท มีรายได้รวม 1,008,000 บาท รายจ่ายรวม 9.8 แสนบาท

ส่วนรายชื่ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนปฏิรูป แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 77,770,402 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 3,564,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,431,360 บาท

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง (ลาออก) ส.ส. มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 116,906,150 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 1,280,785 บาท มีรายจ่ายรวม 6.6 แสนบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 'นาที รัชกิจประการ' เว้นวรรคการเมือง 5 ปี

-'ศักดิ์สยาม' เผย 9 ก.ค. ศาลฎีกาฯนัดตัดสินปม 'นาที'

-'นาที' ระบุลืมแจ้งทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช. เป็นเหตุให้ถูกชี้มูลความผิด

-พปชร.ยินดี 'มิ่งขวัญ' นำส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เข้าร่วมรัฐบาล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง