ครม.ไฟเขียวงบกลาง 536.4 ล้าน หนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ 46 จังหวัด

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 536.4 ล้าน หนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ 46 จังหวัด
20 สิงหาคม 2562
1,613

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 536.4 ล้าน อุดหนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ 46 จังหวัด รวม 1.8 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติงบประมาณกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินทั้งสิ้น 536.43 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนวงเงินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมารผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ที่ผ่านการประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน และกลุ่มตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันสุดท้ายของเดือนก.ย. 2562

ทั้งนี้ การผลิตข้าวอินทรีย์ทั่วประเทศมีทั้งหมด 46 จังหวัด จำนวน 882 กลุ่มเกษตรกร 18,584 ราย พื้นที่ได้รับเงินอุดหนุน 175,990.10 ไร่ วงเงิน 536.435 ล้านบาท แบ่งเป็น T2 มีทั้งหมด 34 จังหวัด จำนวน 851 กลุ่มเกษตรกร 17,658 ราย พื้นที่ได้รับเงินอุดหนุน 167,524.60 ไร่ วงเงิน 502.573 ล้านบาท และ T3 มีทั้งหมด 32จังหวัด จำนวน 31 กลุ่มเกษตรกร 926 ราย พื้นที่ได้รับเงินอุดหนุน 8,425.5 ไร่ วงเงิน 33.822 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง