ระดมอากาศยาน 24 ลำ ทำฝนหลวง

ระดมอากาศยาน 24 ลำ ทำฝนหลวง
22 กรกฎาคม 2562
3,383

แก้ภัยแล้ง ระดมเครื่องบินอากาศยาน 24 ลำ ทำฝนหลวง

หน่วยฝนหลวง 11 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภาค คือ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และมีฐานเติมสารฝนหลวง อีก 2 ฐาน ที่จ.ระยอง และนครสวรรค์

อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ
เครื่องบิน Caravan จำนวน 11 ลำ
เครื่องบิน Casa จำนวน 7 ลำ
เครื่องบิน Super King Air จำนวน 2 ลำ
เครื่องบิน CN-235 จำนวน 2 ลำ

นอกจากนี้ ยังมีอากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 2 ลำ คือเครื่องบิน BT-67

เป้าหมายในระยะเร่งด่วนนี้ คือ การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 0 2109 5100 - 18 หรือ www.royalrain.go.th 

(ข้อมูล-ภาพ จากเพจไทยคู่ฟ้า) 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง