ศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง 

ศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง 
19 กรกฎาคม 2562
2,756

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบับระยะที่ 3 มูลค่า 84,360 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ 63% ภาคเอกชน 37%

ความคืบหน้าโครงการมีความต่อเนื่อง โดยท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จะมีความจุท่าเรือตู้สินค้าจากปัจจุบันอยู่ที่ 11.1 ล้านตู้ต่อปี เพิ่มเป็น 18.1 ล้านตู้ต่อปี กำหนดเปิดทำการ 2568

การเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับ ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สำหรับจอดเรือน้ำลึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 

รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่างๆ โดยใช้การบริหารจัดการภายในด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation)

 ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง มีศักยภาพรองรับตู้คอนเทนเนอร์ โดยข้อมูลเมื่อปี 2560 ปริมาณรวม 7,784,497 ทีอียู ซึ่งเป็นปริมาณรองรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง