'นิพนธ์' ขอดูกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนองงานรัฐ

'นิพนธ์' ขอดูกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนองงานรัฐ
14 กรกฎาคม 2562
1,384

“นิพนธ์” ขอดูกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนองงานรัฐ เน้นสร้างงานพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ชูชุมชนเข้มแข็ง ควบตำบลปลอดภัย ระบุ ไม่หนักใจถูกจองกฐินซักฟอก พร้อมใช้เวทีสภาแจง ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.62 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯตำแหน่งว่า สิ่งที่ตั้งใจหลังการรับตำแหน่ง หากได้รับโอกาสจาก รมว.มหาดไทย ซึ่งตนในฐานะท่ี่มีประสบการณ์ทำงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)มาแล้ว จึงอยากดูงานในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อ 1.นำมาขยายผลการกระจายอำนาจและเน้นขยายกิจกรรมสาธารณะให้ อปท. สนองนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ อาทิ การใช้ยางพารามาทำถนนพาราแอสฟันติสคอนกรีตใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนนซึ่งแม้ส่วนท้องถิ่นจะไม่มีอำนาจโดยตรงในการแก้ไขเรื่องปัญหายางพาราตกต่ำแต่ก็สามารถใช้เป็นกลไกในการแก้ไข จะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวสวนยางและกระจายรายได้ถึงพี่น้องชาวสวนยางมากยิ่งขึ้น หากมีการส่งเสริมให้ทำถนนในหมู่บ้าน ตำบลและในเมือง ดังนั้นถ้าทำให้ อปท.เข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นไปด้วย จะทำให้ อปท.เป็นที่พึ่งของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ปัญหาใดที่สามารถจบในส่วนท้องถิ่นได้ก็ให้จบไปส่วนท้องถิ่นไม่ต้องขึ้นมาที่กระทรวง หรือที่กรุงเทพ ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด

2.จะส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก เพื่อที่ให้ชุมชนมีการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จนใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจะเข้ามาดูแลเรื่องการส่งเสริมรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่นี้ พร้อมดึงนักลงทุนเข้ามาให้เกิดการลงทุนว่าจ้าง สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ลูกหลานของคนในพื้นที่ทั้งเรียนจบในประเทศไทย และต่างประเทศสามารถมีงานทำที่มั่นคงในพื้นที่ได้ ไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน จะสามารถลดปัญหาคนสองสัญชาติไปในตัว จะทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าสู่โหมดการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ ภายใต้บริบทแนวทางพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่9 คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. การสร้างตำบลปลอดภัยโดยจะเน้นสร้างความปลอดภัยวินัยจราจรจากระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียเป็นลำดับต้นๆของโลก ปัจจุบันไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละกว่า 2หมื่นราย เพราะกระทรวงมหาดไทยมีกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผลักดันทำให้เป็น “ตำบลปลอดภัย”ทั่วประเทศในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เป็นงานสามเรื่องที่ตนอยากดำเนินการ

ส่วนกรณีที่ มีชื่อติดหนึ่งในหกรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านจองกฐินเตรียมการซักฟอกนั้น นายนิพนธ์ บอกด้วยว่า ส่วนตัวไม่หนักใจ และเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้ ถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงถึงหลักฐานเอกสารต่างๆในข้อกล่าวหา หรือที่สังคมยังสงสัยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎร เพราะการที่มีชื่อของตนติดอยู่ในนั้น อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ก็จะถือโอกาสนี้แสดงหลักฐานทางราชการให้กับคนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถทำได้หรือไม่ เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องของทางจังหวัดที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล อบจ. สั่งการว่าให้ระงับหรือให้กระทำได้ ซึ่งทั้งหมดมีหลักฐานทางราชการพร้อมชี้แจงผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง