ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย
8 กรกฎาคม 2562
2,975

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายเกษม ศุภสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 (ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2. นายสามารถ อาจณรงค์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง 2 ราย
พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

02-ประกาศสำนักนายกฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง