พรุ่งนี้ กรมทางหลวง ปิดการจราจรพหลโยธิน (ขาออก) กม.58

พรุ่งนี้ กรมทางหลวง ปิดการจราจรพหลโยธิน (ขาออก) กม.58
3 กรกฎาคม 2562
2,929

พรุ่งนี้ (4 ก.ค. 62) กรมทางหลวง ปิดการจราจรพหลโยธิน (ขาออก) กม.58

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเพื่อติดตั้งโครงสร้างระบบเผยแพร่ข้อมูลจราจร ถนนบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่ กม.58 ในพื้นที่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดสระบุรี (ปิดเฉพาะขาออกช่องทางหลัก ทิศมุ่งหน้าสระบุรี) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.00 น.

กรมทางหลวง โดยสำนักงานอำนวยความปลอดภัย เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic Operations Center) เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกการจราจรบนทางหลวงแก่ผู้ใช้ทาง รวมถึงยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากการฝ่าฝืนวินัยจราจร เช่น การขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด การขับขี่ผิดช่องจราจร เป็นต้น ในการนี้กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเพื่อติดตั้งโครงสร้างระบบเผยแพร่ข้อมูลจราจร ถนนบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่ กม.58 ในพื้นที่ ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดสระบุรี (ปิดเฉพาะขาออกช่องทางหลัก ทิศมุ่งหน้าสระบุรี) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.00 น. และมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรโดยใช้ทางคู่ขนานบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

      

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง