สหรัฐคงอันดับค้ามนุษย์ไทยในเทียร์2

สหรัฐคงอันดับค้ามนุษย์ไทยในเทียร์2
20 มิถุนายน 2562
1,643

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เปิดรายงานค้ามนุษย์ปี 2562 ยังคงจัดอันดับให้ไทยอยู่เทียร์2 ด้านบัวแก้วชี้ สะท้อนความมุ่งมั่นรัฐบาลไทยปราบปราบปัญหาจริงจัง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เปิดรายงานค้ามนุษย์ปี 2562 ยังคงจัดอันดับให้ไทยอยู่เทียร์2 ด้านบัวแก้วชี้ สะท้อนความมุ่งมั่นรัฐบาลไทยปราบปราบปัญหาจริงจัง

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ตามเวลาท้องถิ่น กรุงวอชิงตัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562  หรือ TIP Report 2019 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 

การคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียร์ 2 สะท้อนว่า สหรัฐ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย ตลอดจนความคืบหน้าที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันสร้างขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยในปีที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ ที่สนใจซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยเป็นวาระแห่งชาติของไทย โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง