เผย 4 ปีมท.ขึ้นทะเบียน 'เด็กG' เสร็จแค่ 3.2พันคน

เผย 4 ปีมท.ขึ้นทะเบียน 'เด็กG' เสร็จแค่ 3.2พันคน
17 มิถุนายน 2562
1,151

เผย 4 ปี มท.ขึ้นทะเบียนเด็กนักเรียนรหัส G แค่ 3.2 พันคน จากยอด 6.7 หมื่นคน คาดใช้เวลาอีก 7 ปีจะตรวจสอบเสร็จ หวั่นทำเด็กผ่านรับรองแล้วชวดสิทธิด้านสาธารณสุข เหตุกลั่นกรองไม่เสร็จ 1 ใน 3 เร่งหารือสธ.ชงเข้าครม.ขอคืนสิทธิก่อน

นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการขับยเคลื่อนนโยบายสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ภายในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน:ประชากรกลุ่มเฉพาะ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่อิมแพค ฟอรั่ม 2 เมือทองธานีเมื่อเร็วๆนี้ว่า ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และ20 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม ประกอบด้วยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมถึงบุตรที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน โดยมีเลขประจำตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว ส่วนบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริงและอาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อน แล้วเสนอครม.พิจารณาต่อไปนั้น

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเทศไทยมีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประมาณ 875,814 คน จำแนกเป็น 1.มีหลักเกณฑ์พิสูจน์สถานะ 5.6 แสนคน 2.ไม่มีหลักเกณฑ์พิสูจน์สถานะ 208,631 คน 3.เด็กนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ยังไม่ได้ถือครองสัญชาติไทย หรือเด็กที่มีอักษร G นำหน้าเลขประจำตัวประชาชน 6.7 หมื่นคน และ4.คนจีนโพ้นทะเล 3.8 แสนคน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีปัญหาสถานะและสิทธิได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกองทุนคืนสิทธิ 557,324 คน และไม่ได้รับสิทธิ 318,490 คน ในส่วนของเด็กนักเรียนรหัสG จำนวน 6.7 หมื่นคนอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้คืนสิทธิ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนตามมติครม. ซึ่งได้มีการมอบให้มท.ดำเนินการทำเลข 13 หลักให้กับเด็ก โดยมีตั้งกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ

“ผ่านไป 4 ปีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงล่าสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มท.สรุปตัวเลขรับรองการขึ้นทะเบียนเด็กG จำนวน 3,200 คน จากทั้งหมด 6.7 หมื่นคน และบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีก 7 ปีถึงจะตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเสร็จ เป็นเรื่องที่ตลกมากเด็กกลุ่มนี้ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวด้านการศึกษาจากรัฐบาลไทย แต่ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวด้านรักษาพยาบาล ซึ่งการที่มท.ยังขึ้นทะเบียนเด็กได้ในจำนวนเท่านี้ จึงไม่สามารถเสนอครม.เพื่อให้เด็กกว่า 3,000 คนที่ได้รับขึ้นทะเบียนได้รับการคืนสิทธิได้ เพราะตามเงื่อนไขของสำนักงบประมาณจะต้องมีการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จ 1 ใน 3 หรือราว 2 หมื่นคน อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือกับสธ.เพื่อให้นำเสนอครม.พิจารณาคืนสิทธิให้เด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก่อน” นายวิวัฒน์กล่าว

นายวิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า การที่เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้สิทธิด้านสาธารณสุข ทำให้เมื่อเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง ครอบครัวล้มละลายจากค่ารักษา นอกจากนี้ ส่งผลให้โรงพยาบาลรับภาระหนี้สินจากการให้บริการและเรียกเก็บไม่ได้ โดยในปีงบประมาณ 2558 มีค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยบริการของสธ.เรียกเก็บไม่ได้เป็นจำนวนเงินกว่า 556 ล้านบาท ที่สำคัญ คนทั่วไปสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งทุกวันนี้เด็กเหล่านี้ทำได้แค่นั่งสมาธิรอที่จะได้รับการคืนสิทธิด้านสาธารณสุขเท่านั้นแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง