บอร์ด 'เนชั่น'ไฟเขียวขายหุ้นไนน์ทั้งหมด 33.05 % รับเงิน 350 ลบ.

 บอร์ด 'เนชั่น'ไฟเขียวขายหุ้นไนน์ทั้งหมด 33.05 % รับเงิน 350 ลบ.
16 พฤษภาคม 2562
2,613

บอร์ด 'เนชั่น มัลติมีเดีย' อนุมัติ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน 'เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล' จำนวน 120 .80ล้านหุ้น คิดเป็น 33.05 % ราคาไม่ต่ำกว่า 2.62 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 350 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไป ภายใน 3 เดือน หวังนำเงินไปชำระคืนหนี้ -เพิ่มสภาพคล่อง

นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)อนุมัติ ขายหุ้นในที่ถืออยู่ใน บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NINE ทั้งหมดจำนวน 120.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.05 % โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 2.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทได้รับหุ้นสามัญของ NINE ได้เงินมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ว่าด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯจะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ


ทั้งนี้ภายหลังการขายหุ้นดังนั้น จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยสาเหตุการขายหุ้นครั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนิงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่ถดถอย ในปัจจุบัน รวมทั้งสภาวะอุตสาหกรรมช่วงขาลงของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท เช่น ธุรกิจสำนักพิมพ์ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นจากนิตยสารหลายฉบับที่ปิดตัวลง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลายรายประสบปัญหาขาดทุน โดยภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุน ใน NINE

บริษัทจะดำเนินกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มเนชั่นอย่างแท้จริง ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น และคมชัดลึก การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและส่งเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้การขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทนอกจากนี้บริษัทจะนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้การค้า และชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: