รัฐบาล จัดมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 – 28 พ.ค.นี้

รัฐบาล จัดมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 – 28 พ.ค.นี้
6 พฤษภาคม 2562
6,525

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พ.ค.62

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เตรียมความพร้อมจัดงานมหรสพสมโภช โดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ

“เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในส่วนของต่างจังหวัดจะจัดช่วงเวลาเดียวกัน เปิดงานพร้อมกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กำหนดช่วงเวลาการแสดงตรงกันคือ 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย ศึกษาการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อนมา มีการแสดงดั้งเดิมที่เป็นการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ โขนสด ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมสมัย การแสดงนานาชาติร่วมเฉลิมฉลอง

มหรสพสมโภชในส่วนกลาง กำหนดจัดเวทีที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ตลอด 7 วัน 7 คืน จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายราชสักการะ และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง การรำถวายพระพร มหกรรมกลองมิ่งมงคล การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ

ในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ วงโยธวาทิต มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ถวายองค์ราชัน” มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โขนกรมศิลปากร โขนศาลาเฉลิมกรุง และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่

เวลา 21.30 – 23.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม

เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชื่นชมความงดงามบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง