รฟม.เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง

รฟม.เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
22 มีนาคม 2562
5,653

รฟม.เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาคมนาคมระบบรางของประเทศ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ การถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (Training Center) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระบบรางให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า ตลอดจนสามารถออกออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานขับรถไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ตามแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ‪2553 – 2572‬) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

นายไพรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบรางให้มีทักษะและความชำนาญตามมาตรฐานสากล อีกทั้งกระทรวงฯ มีนโยบายในการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ซึ่งตามมาตรฐานในการดูแลระบบรางจะต้องมีการออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานขับรถไฟฟ้า

โดยหลังจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแล้ว กรมฯจะกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ซึ่งรฟม.จะเริ่มจากพนักงานขับรถไฟฟ้า ก่อน ต่อไปจะขยายหลักสูตรไปที่ระบบการซ่อมบำรุง ระบบตัวรถไฟฟ้า ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ของอาเซียน สามารถรองรับการฝึกอบรมคนขับรถไฟฟ้าของประเทศอื่นๆ ที่จะมีการพัฒนาระบบรางเช่น อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ได้อีกด้วย

ด้านนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า สำหรับในระยะเริ่มต้นจะเปิดอบรมเฉพาะพนักงานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันในตำแหน่งพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถก่อน โดย รฟม.กำหนดการฝึกอบรมคนขับรถไฟฟ้าได้รุ่นละ 30 คน รองรับการฝึกอบรมได้ปีละ 2 หลักสูตร ใช้เวลาหลักสูตรละ 230 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 เดือน ค่าเรียนประมาณ 18,000 บาท/หลักสูตร ซึ่งผู้จบหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการรับรองเพื่อนำผลการฝึกอบรมไปประกอบการขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางต่อไป


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง