กรมสรรพาวุธทหารบก จัดฝึกกำลังพลในริ้วขบวนบรมราชาภิเษก

กรมสรรพาวุธทหารบก จัดฝึกกำลังพลในริ้วขบวนบรมราชาภิเษก
20 กุมภาพันธ์ 2562
2,935

กองบัญชาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จัดฝึกท่าในริ้วขบวน พร้อมอบรมชุดครูฝึกเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) กำหนดให้มีการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหาร ท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธี รวมถึงการแบกพระราชยาน การถือเครื่องสูง ฯลฯ ให้กับชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกำลังปฏิบัติในริ้วขบวน ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันที่ 20-22 ก.พ.2562

การฝึกช่วงเช้าของวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.50 น. ฝึกการจัดลักษณะท่าทาง ท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ การพักในแถว จากนั้นทำการฝึกท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน ต่อด้วยท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน (ประกอบเพลง) จากนั้นในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 -16.00 น. เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับชุดครูฝึก โดย พล.ท.ณัฐวัฒน์ อังคนิบุตร รองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1)

สำหรับรูปแบบริ้วขบวนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ศึกษารูปแบบงานพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการจัดริ้วขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำลังพลในริ้วขบวนที่ 1 คือ ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฎ จำนวน 133 นาย ริ้วขบวนที่ 2 เป็นริ้วขบวนราบใหญ่ ใช้กำลังพล 234 นาย และริ้วขบวนที่ 3 เป็นริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค ใช้กำลังพล 1,368 นาย จากทุกเหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับริ้วขบวนที่ 2 จะเดินตามจังหวะกลองตามเส้นทางในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนริ้วขบวนที่ 3 คือ ริ้วขบวนพยุหายาตราสถลมารค เส้นทางจากพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมระยะทาง 6 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยจะมีการเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระราชยานพุดตาลทอง ทุก 500 เมตร โดยเป็นการเดินประกอบเพลง ซึ่งอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงโดยกองดุริยางค์ จำนวน 6 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น เพลงสรรเสริญเสือป่า และสรรเสริญพระนารายณ์

ทั้งนี้ กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกพื้นฐานเป็นชุดครูฝึกทั้งหมดจาก 7 หน่วย หน่วยละ 6 คน ต่อจากนั้นจะมีการขยายผลทำการฝึกให้กับกำลังพลตัวเอง อีก 1 เดือน จากนั้นจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันทุกหมู่เหล่าที่กองทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมนี้ โดยใช้เครื่องประกอบพระอิสริยยศจำลอง ซึ่งสร้างให้มีขนาดและตามน้ำหนักตามจริงฝึก เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้เหมาะเมื่อปฏิบัติจริง รวมถึงการฝึกท่าทางที่ใช้ในการเชิญเครื่องสูงและกลอง ปี่ มีท่าหมอบกราบ ต้องฝึกให้เป็นท่วงท่าที่เหมือนกัน โดยยึดต้นแบบของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหลัก โดยมีการปรับใหม่เพื่อให้สง่างามยิ่งขึ้น และจะมีการฝึกอีกครั้งในพื้นที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนเมษายนนี้

สำหรับวันที่ 21 ก.พ. ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.50 น. ฝึกทบทวน ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ตรวจสอบท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ ท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน(ประกอบเพลง)

ส่วนวันที่ 22 ก.พ. ช่วงเช้าเวลา 08.30 -12.00 น. มีการฝึกอบรมเวิร์คชอปการเตรียมร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มจากฝึกอบรมเตรียมร่างกาย สร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง 9.00-10.50 น. ฝึกอบรมและเวิร์คชอปการเตรียมร่างกายการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักที่แบกหามตามหลักชีวกลศาสตร์ จากนั้น เวลา 11.00-12.00 น. ฝึกอบรมและเวิร์คชอปการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้พลังงานในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00-14.00 น.ทบทวนภายหลังการปฏิบัติเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละหน่วย วิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งระบบ คำบอกคำสั่ง ความเหมาะสมของจังหวะ ความเร็วในการเดินกับการปฏิบัติจริงเมื่อต้องถือหรือแบกเครื่องมือ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง