ทษช.เตรียมยื่นคำร้องให้ศาลเมตตาคัดค้าน 'ยุบพรรค'

ทษช.เตรียมยื่นคำร้องให้ศาลเมตตาคัดค้าน 'ยุบพรรค'
13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย nationTV22
2,031

ไทยรักษาชาติ เตรียมยื่นคำร้องให้ศาลเมตตา คัดค้าน "ยุบพรรค"

จากกรณีพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นบัญชีรายชื่อเสนอรายชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อกกต.เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด กกต.มีมติยื่นคำร้อง "ยุบพรรค ทษช." ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง แจ้งว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นผู้ยื่นนคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯ กกต. เดินทางมายื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

ล่าสุด คณะผู้บริหารและกรรมการพรรคไทยรักษาชาติ แถลง ยื่นคัดค้าน "ยุบพรรค" โดยกล่าวว่า พรรคจะไปยื่นคำร้องให้ศาลเมตตา ให้พรรคได้รับทราบข้อกล่าวหา ตามกระบวนการทางกฏหมายแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง