"เบทาโกร" พลิกขาดทุน Q1/67 ลบ 131% รายได้วูบ 2.5% หมูเถื่อนกระทบชัด

"เบทาโกร" พลิกขาดทุน Q1/67 ลบ 131% รายได้วูบ 2.5% หมูเถื่อนกระทบชัด

บมจ. เบทาโกร (หุ้น BTG) โอดหมูเถื่อนกระทบทั้งยอดขายและกำไร เปิดรายได้ Q1/67 ที่ 27,215.4 ล้านบาท ลดลง 2.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดเหลือ 10% อัตรากำไรสุทธิกลายเป็นติดลบแม้คุมค่าใช้จ่ายได้ตามแผน ส่งผลบรรทัดสุดท้ายขาดทุน 124.1 ล้านบาท ลดลง 131%

นางสาวดุลยา พวงทอง ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BTG แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 ดังนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 27,215.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จาก 27,911.8 ล้านบาทในไตรมาส 1/2566 โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน ซึ่งรับผลกระทบจากราคาสุกรในประเทศที่ปรับลดลงอย่างมีนัยจากการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนและเนื้อสุกรอย่างผิดกฎหมาย แม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ระดับ 2,921.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.0 จาก 3,397.9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2566 โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ในไตรมาส 1/2567 ลดลงจากร้อยละ 12.3 ในไตรมาส 1/2566

ทั้งนี้ การลดลงของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าว โดยหลักก็ยังเป็นผลมาจากการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนและเนื้อสุกรอย่างผิดกฎหมายทำให้ราคาสุกรในประเทศลดลง

EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ระดับ 1,486.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.6 จาก 1,827.1 ล้านบาทในไตรมาส 1/2566 โดยบริษัทฯ มีอัตรา EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 5.5 ในไตรมาส 1/2567 ลดลงจากร้อยละ 6.5 ในไตรมาส 1/2566 การลดลงนี้สืบเนื่องผลจากการลดลงของกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน

บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารต่อรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ระดับ 10.3% สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ระดับ 10-11%

อย่างไรก็ตามแม้ บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ ทว่าผลจากราคาสุกรทำให้ในไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ระดับ 124.1 ล้านบาทและมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เทียบกับกำไรสุทธิที่ระดับ 392.8 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 1.4 ในไตรมาส 1/2566

\"เบทาโกร\" พลิกขาดทุน Q1/67 ลบ 131% รายได้วูบ 2.5% หมูเถื่อนกระทบชัด