ครม.มีมติให้ขรก.-จนท.รัฐ หนุนจัดการเลือกตั้ง ตาม กกต.ร้องขอ

ครม.มีมติให้ขรก.-จนท.รัฐ หนุนจัดการเลือกตั้ง ตาม กกต.ร้องขอ
5 กุมภาพันธ์ 2562
1,706

ครม.มีมติให้ ขรก.-จนท.รัฐ หนุนจัดการเลือกตั้ง ตาม กกต.ร้องขอ ต้องวางตัวเป็นกลาง แต่งตั้ง-โยกย้าย เท่าที่จำเป็น พร้อมสนธิกำลังดูแลความปลอดภัย 3 จชต.

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมติ ครม.ถึงแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นวาระแห่งชาติ 6 ข้อ คือ

1. ให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการ ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับการร่วม ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

3. นับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้ง (โยกย้าย )ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

4. ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน

6.ให้มีการสนธิกำลังระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่จัดการเลือกตั้งให้ได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง