สนช.ผ่านร่าง 'กม.ภาษีปิโตรเลียม' ไร้ผู้อภิปราย

สนช.ผ่านร่าง 'กม.ภาษีปิโตรเลียม' ไร้ผู้อภิปราย
25 มกราคม 2562
3,917

ที่ประชุม "สนช." ผ่านร่างกม.ภาษีปิโตรเลียมแล้ว ไร้ผู้อภิปราย กมธ.ทำข้อเสนอแนบท้าย เปิดช่องให้เงินสกุลอื่นแทนเงินไทยได้ แนะสรรพากรเก็บภาษีโดยคำนึงความเสี่ยงจากการผันผวนค่าเงิน-ศก.โลก

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ... ด้วยเสียง 136 เสียงให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยในการพิจารณาในชั้นวาระสอง ไม่มีสนช. ลุกอภิปรายหรือติดใจในเนื้อหาของร่างกฎหมาย ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกพิจารณาผ่านด้วยเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้ทำข้อสังเกตแนบท้ายร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อรัฐบาล คือ ควรออกประกาศกำหนดให้บริษัทสามารถใเงินตราสกุลอื่นซึ่งเป็นมาตรฐานของธุรกิจปิโตรเลียม เช่น เงินดอลลาห์สหรัฐอเมริกา, เงินยูโร , เงินเยน และเงินหยวน นอกจากใช้เฉพาะสกุลเงินไทย สำหรับการคำนวณและชำระภาษีขอบริษัท นอกจากนั้นกรมสรรพากรต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากสกุลเงินของปรแทศที่มีค่าผันผวนหรือภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง รุนแรง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคและของโลก


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: