ไขรหัสสุขภาพ จากธุรกิจฟาร์มเห็ด

ไขรหัสสุขภาพ จากธุรกิจฟาร์มเห็ด
10 มกราคม 2562 | โดย ประกายดาว แบ่งสันเทียะ
3,458

จากธุรกิจรีสอร์ทติดอุทยานฯเขาใหญ่ ขยายสู่ฟาร์มเห็ด และสปอร์เห็ดหลินจือรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ข้อถกเถียงที่วงการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับ จึงเปิดโครงการวิจัยผู้ป่วยมะเร็งกับหลินจือ ไขรหัสสุขภาพ

ด้วยปรัชญาการก่อตั้งธุรกิจ "เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม เพื่อส่งผ่านความสุข สุขภาพดี ให้คนที่มาสัมผัส บรรยากาศของฟาร์ม ซึ่งมีจุดเริ่มจากสอร์ทของผืนดินติดถนนธนะรัชต์ เนื้อที่ 90 ไร่ ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์กับคน จากรีสอร์ทที่พักท่ามกลางธรรมชาติ ในบริเวณติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งโอโซนอันดับ7 ของโลก จึงพัฒนาฟาร์มเห็ดหลากหลายชนิด เป็นศูนย์เรียนรู้ชมฟาร์มเห็ด พร้อมชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปและทำเป็นอาหารให้กับลูกค้าที่เข้าพักในฟาร์ม

ประดุจดาว สิทธิวงศ์ ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และฝ่ายตัวแทนขาย บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด ทายาทรุ่นที่สองที่เข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ ก่อนจะหันมาเรียนคณะแพทย์แผนไทย ด้วยความสนใจส่วนตัวและครอบครัวปลูกฝังให้รักษาอาการป่วยด้วยธรรมชาตบำบัดเป็นหลัก จึงเลือกเรียนวิชาที่เชื่อจะช่วยให้คนมีความสุข สุขภาพดี และสานปรัชญาธุรกิจที่พ่อ (ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม) สร้างไว้

ดีเอ็นเอของธุรกิจที่พ่อสร้างไว้คือ อยากเป็นผู้ให้จึงเลือกทำธุรกิจที่ทำให้คนมีสุขภาพดี ทั้งรีสอร์ทแหล่งพักผ่อนร่างกายและจิตใจ พร้อมกับอาหารสุขภาพ และของฝากเพื่อสุขภาพ

ขณะเดียวกัน เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ยังลงนามสัญญานำเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทย(MG2) มานำหน่ายจากแหล่งวัตถุดิบจากโครงการหลวง ที่สวนเกษตรเมืองงาย จ.เชียงใหม่ เจ้าของลิขสิทธิ์ ที่ถูกพัฒนาโดยการสนับสนุนจากกองทุนภูมิไทยพัฒนา โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สปอร์ “เห็ดหลินจือ” สายพันธุ์ MG2 แบรนด์ “นครินทร์” และการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปเครื่องดื่มจากเห็ด

โดยโมเดลธุรกิจได้รับความสนใจจากธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เข้าไปร่วมทุน เพราะเป็นโครงการที่มีโอกาสติดปีกให้เติบโตได้ เป้าหมายธุรกิจมีการทำการตลาดผ่านไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายกระจายสินค้า 1,146 สาขา พนักงานอีก 30,000 คนที่เป็นเครือข่ายในการทำการตลาด ตั้งเป้าหมายขอดขาย 1,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี (ปี 2560-2564)

ทว่า ธุรกิจจะเติบโตไม่ได้หากไร้ผลวิจัยสนับสนุน ที่ไม่เพียงผลวิจัยทางวิชาการ แต่จะต้องมีการทดลองจากผู้ป่วยจริง 

การเลือกเรียนแพทย์แผนไทยของทายาทรุ่นที่ 2 จึงเป็นการเรียนไปพร้อมกันกับการศึกษา วิจัยทดลองกับผู้ป่วย ภายใต้โครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยการนำยาเห็ดหลินจือ ไปให้ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินไม่มีรายได้ในการซื้อยามามาทานเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560 จนถึงปัจจุบันต้นปี 2562 ดำเนินโครงการมากกว่า 2 ปีมียอดผู้ป่วยเข้าไปช่วยเหลือกว่า 100คน

พ่อเห็นว่าอยากทานเพื่อรักษาตัว แต่ไม่มีเงินเพราะยาราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงพัฒนาโครงการอีกส่วนเพื่อช่วยเหลือคนจริง ๆ ทำเพื่อสังคมอีกส่วนเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงยาทางเลือกในการรักษาโรค” 

โครงการนี้นอกจากได้ช่วยสังคมแล้ว ยังเป็นการนำยามาวิจัยและพัฒนา(R&D) กับผู้ป่วยจริง ที่จะมีการติดตามผล สังเกตอาการ ทำบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงผลจากผู้ป่วยทดลองใช้จริง เป็นการคลายข้อสงสัยถึงข้อถกเถียงทางด้านวงการแพทย์ที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

เป็นข้อดีของการที่เรานำยาเข้าไปช่วยคนแล้ว ยังเป็นการศึกษาวิจัยไปในตัว เก็บข้อมูล ต่อยอดได้ เพราะแต่ละกรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งก็มีแตกต่างกันไป บางคนใช้ยาและช่วยทำให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้ หรือบางคนทุเลาอาการหนัก ถือเป็นการทดลองที่เป็นประโยชน์ในวงการเห็ดหลินจือที่ระบุถึงสรรพคุณนั้นควรมีหลักฐานผู้ใช้มายืนยันและมีการทดลองเธอเล่า

ข้อดีของการทดลองยังช่วยให้เกิดผลทางอ้อมเกี่ยวกับธุรกิจเมื่อเข้าไปช่วยให้อาการป่วย หรือชีวิตคนดีขึ้นแล้ว นำตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ ไปเขียนเป็นหนังสือถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ และเขียนรีวิวอาการให้ผู้ป่วยเป็นโลกออนไลน์ ที่เกิดจากผู้ป่วยจริง เพราะลูกค้าหรือผู้ป่วยบางคนแม้จะศึกษามาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจและไม่เข้าใจ จึงต้องมีตัวอย่างของผู้มีประสบการณ์ทดลองใช้จริง สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับวงการแพทย์ได้

“เป็นการตลาดจากประสบการณ์จริง เมื่อสปอร์ช่วยได้ก็มีผู้ป่วยมายืนยันรีวิว ทำให้ลูกค้าท่านอื่นที่ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจ การนำหลักฐานจริงมาแสดงให้เห็น บนโลกโซเชียลก็สร้างการรับรู้ ทำให้คนสนใจเข้ามาทดลองทานเห็ดหลินจือมากขึ้น”

แพทย์แผนไทยซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจ”เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม” มองว่ายุคที่เทรนด์สุขภาพมาแรง แต่กลับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

“วิถีชีวิตคนในปัจจุบันต่างบริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมี และจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่รู้ตัว จึงทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งธรรมชาติบำบัดจึงเป็นคำตอบที่เป็นทั้งโอกาสและพลิกสร้างสุขภาพคนไทยให้ยั่งยืน”

ในอนาคตหากเห็ดหลินจือได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ จะพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยมีทางเลือกเข้าถึงการรักษาด้วยสปอร์เห็ดหลินจือ

เธอเชื่อว่า วิถีธรรมชาติบำบัดที่พ่อสร้างไว้จะเป็นธุรกิจที่ไขรหัสไปสู่คำตอบของการทำให้คนสุขภาพดี ที่ในอนาคตเนื้อที่รีสอร์ทที่เหลือกว่า 70-90 ไร่ จะมีเปิดตัวเป็นคลินิกบำบัดครบวงจร ทั้งแพทย์แผนไทย มีการนวดบำบัด รวมถึงกสิกรรมไร้สารพิษที่พ่อกำลังปลุกปั้น จะนำไปสู่”ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ”อย่างครบวงจร

ลูกค้าและผู้ป่วยที่เข้ามาส่วนใหญ่สัดส่วน 70-80% เกิดจากเข้ามาชมฟาร์มและซื้อซ้ำต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ในโครงการส่วนใหญ่เป็นคนแนะนำปากต่อปาก ซึ่งเป็นการทำตลาดปากต่อปาก ให้ผู้ทดลองใช้ขยายผลจากผู้มีประสบการณ์จริง จึงเป็นการตลาดที่ยั่งยืน ที่ไม่ต้องซื้อสื่อโฆษณา

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: