คลังยันแจกเงินคนจนไม่หวังผลเลือกตั้ง

23 พฤศจิกายน 2561
2,642

คลังยันมาตรการช่วยคนจนไม่หวังคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้ง ระบุ เป็นมาตรการที่ดำเนินการนับจากปี 2560 และไม่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่

กระทรวงการคลังออกหนังสือชี้แจงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า เป็นมาตรการที่ออกใกล้ช่วงเลือกตั้ง โดยระบุว่า การออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ดังกล่าวนั้น กระทรวงการคลังได้มีการเตรียมการโดยจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี 2560 และได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ต่อการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ การใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากจะใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าในชุมชนและร้านค้าย่อยแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” และกดเงินสดจากช่อง e-wallet ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์แก่บริษัทใหญ่

สำหรับการใช้งบประมาณในการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุนั้น กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และได้กำหนดวงเงินและระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังในระยะยาว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอเรียนด้วยว่า การจัดงบประมาณแบบขาดดุลเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเร่งการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง