พระมหาพิชัยราชรถ ภารกิจรวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระมหาพิชัยราชรถ ภารกิจรวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
20 เมษายน 2560 | โดย ทีมศิลปวัฒนธรรม NOW26
6,504

การเคลื่อนขบวนพระบรมศพในงานพระราชพิธีครั้งนี้ ยังคงยึดถือตามแบบโบราณราชประเพณีในการใช้ราชรถเคลื่อนพระบรมศพมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง การเตรียมการราชรถราชยานนี้จึงเป็นหน้าที่ของกรมสรรพาวุธ

    สูงสุดของการรับราชการ นอกจากการทำงานเพื่อแผ่นดินแล้ว คงเป็นการทำงานถวายแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคน จึงเป็นงานที่ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายต่างรวมใจมาทำงานในทุกส่วนอยางเต็มที่ ราชรถองค์ต่าง ๆ ถือเป็นงานสำคัญในงานพระราชพิธีครั้งนี้ เพราะจะเป็นราชพาหนะเคลื่อนพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีกรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยงานที่เคยรับหน้าที่ในการบูรณะฏิสังขรณ์และประกอบสร้างราชรถในงานพิธีพระศพและพระบรมศพครั้งก่อนๆ ได้รับเกียรติอันสูงสุดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

     ในงานบูรณะราชรถเพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้มีการบูรณะองค์ราชรถหลายองค์ อาทิ พระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข 9780 เวชยันตราชรถ หมายเลข 9781 และราชรถน้อย หมายเลข 9782 - 9783 พร้อมด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ อาทิ พระยานมาศ และเกรินบันได ซึ่งจากการติดตามงานของเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกอย่างใกล้ชิด ทำให้งานมีความคืบหน้าไปตามแผนการที่วางไว้

     ด้วยสาเหตุที่พระมหาพิชัยราชรถ เป็นราชรถองค์สำคัญที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ราวปีพ.ศ. 2338 อีกทั้งยังใช้ในงานพระราชพิธีมาหลายงาน ทำให้ชิ้นส่วนของราชรถชำรุด กรมสรรพาวุธทหารบกจึงมีการนำวิศวกรรมยายนต์ มาปรับใช้เพื่อให้การใช้งานราชรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยืดอายุการใช้งานอีกด้วย แต่ยังคำนึงหลักสำคัญคือไม่ให้ผิดจากโบราณราชประเพณี

     ภายหลังจากงานบูรณะ งานจัดสร้างราชรถโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างจนแล้วเสร็จ ราชรถองค์ต่าง ๆ จะได้ถูกส่งต่อไปยังกรมศิลปากร ผู้ชำนาญด้านงานศิลป์ ในการประดับตกแต่งให้งดงามและสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย


ภาพจากNOW26

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: