กสทช.แจ้ง 'วิทยุทีวี' งดรายการบันเทิง30วัน

กสทช.แจ้ง 'วิทยุทีวี' งดรายการบันเทิง30วัน
15 ตุลาคม 2559
11,053

"กสทช." แจ้ง "วิทยุ-ทีวี" คุมเนื้อหารายการ งดบันเทิง-รื่นเริง 30 วัน และเชื่อมสัญญาณทีวีพูลทันทีเมื่อถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

สำนักงาน กสทช. แจ้ง “วิทยุทีวี” คุมเนื้อหารายการ “งด” บันเทิง-รื่นเริง 30 วัน เชื่อมสัญญาณทีวีพูลทันทีเมื่อถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี พร้อมส่งหนังสือแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารตามแนวทางของรัฐ ระงับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสม

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 เกี่ยวกับแนวปฎิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต ว่า การเผยแพร่รายการต่าง ๆ ของสถานีฯให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ระบุว่า บอร์ด กสท. มีมติในการประชุมนัดพิเศษ วันที่ 14 ต.ค. 2559 เห็นควรแจ้งเวียนความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

1.การนำเสนอรายการและการโฆษณาของสถานีจะต้องไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร

2.ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และบุคคลผู้ร่วมรายการแต่ละสถานี จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ใช้โทนสี ขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว

3.การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสวรรคต หรืออันสืบเนื่องจากการสวรรคต จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น

4.ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีให้มีความเหมาะสม

5.กรณีการนำเอารายการจากต่างประเทศมาเผยแพร่ออกอากาศผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 1 - 4

6.ให้ผู้รับใบอนุญาตเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

7.ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบรายการทุกรายการที่แพร่ภาพและกระจายเสียงออกอากาศให้เป็นไปตามข้อ 1-6 ตลอดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า สำนักงานกสทช.จึงมีหนังสือถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายวานนี้ (14 ต.ค.)ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
โดยให้ผู้บริการอินเตอร์เน็ตร่วมมือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์โดยเคร่งครัด และให้ติดตามและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หากตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ให้ระงับหรือยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทันที รวมทั้งประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ ไลน์ฯลฯ ให้ดำเนินการระงับหรือยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทันที

ทั้งนี้ หากพบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่เหมาะสมเป็นความผิดร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง