คนญี่ปุ่นเกือบ6แสนเป็น"ฮิคิโคโมริ"

คนญี่ปุ่นเกือบ6แสนเป็น
8 กันยายน 2559
31,450

ผลสำรวจล่าสุดชี้ คนญี่ปุ่นราว 541,000 คน กำลังเป็น “ฮิคิโคโมริ” หรือ การปลีกตัวออกจากสังคมและเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน

ผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่น พบว่า จะมีประชาชนราว 541,000 คน อายุระหว่าง 15-39 ปี ที่ใช้ชีวิตแบบปลีกตัวออกจากสังคม และเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ที่เรียกกันว่า “ฮิคิโคโมริ” โดยคนประเภทนี้ จะเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องแรมเดือนแรมปี ไม่มีการติดต่อพูดคุยใดๆ ทั้งกับคนในบ้านและนอกบ้าน

ตัวเลขนี้ถือว่าน้อยกว่าการสำรวจอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2553 ที่พบว่า มีพวกฮิคิโคโมริเป็นจำนวนมากถึง 696,000 คน แต่แม้ว่าตัวเลขจะลดลง แม้ผลสำรวจล่าสุด ไม่ได้ให้ภาพรวมของขอบเขตทั้งหมดของปรากฎการณ์นี้ เนื่องจากไม่ได้รวมคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไปด้วย แต่ก็เน้นให้เห็นแนวโน้มของคนที่ถอนตัวออกไปจากสังคมและหมกตัวเพียงลำพังเป็นเวลานานขึ้น ดังเช่นพวกที่เก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างน้อย 7 ปี ซึ่งคิดเป็นราว 35 เปอร์เซ็นต์ ของพวกฮิคิโมริทั้งหมด และยังพบด้วยว่า จำนวนของฮิคิโคโมริที่มีอายุระหว่าง 35-39 ปี เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

กระทรวงสาธารณสุข, แรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ให้คำจำกัดความของพวกฮิคิโคโมริว่า เป็นพวกที่เก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป โดยไม่ยอมไปโรงเรียนหรือไปทำงานและไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือนอกบ้านก็ตาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: