ปู๊นปู๊น ถึงสถานีแม่พวก

ปู๊นปู๊น ถึงสถานีแม่พวก

แพร่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแพร่ ก็แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาอีก นั่นคือ สถานีรถไฟแม่พวก

สถานีรถไฟบ้านแม่พวก ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีสิ่งที่น่าสนใจคือสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยุบสถานีรถไฟและเปิดเป็นที่หยุดรถแทนแล้ว ดังนั้นการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ

ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ บอกว่า ในจังหวัดแพร่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปมักจะนิยมแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสัมผัสกับประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ททท.สำนักงานแพร่ จึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นั่นคือ สถานีรถไฟบ้านแม่พวก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก

บ้านแม่พวก อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บ้านแม่พวกมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่มาก่อนราวปี พ.ศ. 2446 เดิมขึ้นกับอำเภอเมืองแพร่ และต่อมาทางราชการได้แยกและก่อตั้งเป็นอำเภอเพิ่มขึ้นมาใหม่ โดยให้ใช้ชื่อว่าอำเภอแม่พวก และแต่งตั้งพระยาสุริยะภักดี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอแม่พวก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ทางการจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอแม่พวกให้เป็นอำเภอสูงเม่น และบ้านแม่พวกก็ไปอยู่เขตอำเภอเด่นชัย ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เซอร์แอนดรู คล้าก และบริษัทปันชาร์ด สำรวจเพื่อก่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2454 กรมรถไฟหลวง ก็ได้เปิดการเดินรถไฟมายังสถานีแม่พวก ดังนั้นสถานีรถไฟแม่พวกจึงเป็นสถาปัตยกรรมอาคารสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นหนึ่งในอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีอายุถึง 104 ปี อาคารสถานียังอยู่ในสภาพที่ยังคงความสวยงามถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นัก

ปัจจุบันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ยุบสถานีรถไฟแม่พวกและเปิดให้เป็นที่หยุดรถแทน เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารน้อยลง จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี อย่างไรก็ตามยังมีรถไฟหยุดรับส่งผู้โดยสารอยู่วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าขาขึ้นนครสวรรค์ - เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และรอบบ่ายขาล่องเชียงใหม่ - นครสวรรค์ เวลา 14.00 น. นอกจากนั้นแล้ว ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟแม่พวกยังเป็นที่ตั้งของสวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2453 ทางกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการปลูกสวนสักขึ้นและได้เลือกบ้านแม่พวกแห่งนี้เป็นที่ปลูกต้นสัก บนพื้นที่ 133 ไร่ ปัจจุบันสวนสักปลูกแห่งนี้ มีต้นสักอยู่ถึง 1,779 ต้น และในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคมของทุกปี จะมีดอกอาว(คล้ายดอกกระเจียว) ขึ้นตามบริเวณใต้ต้นสักเป็นจำนวนมาก ซึ่งดอกอาวเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนกลายเป็นทุ่งดอกอาวที่มีสีส้มแดงตัดกับพื้นป่าสีเขียว มองดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวว่าอากาศหนาวเริ่มปรากฎขึ้นบ้างแล้วในภาคเหนือ ใครวางแผนจะไปแพร่ก็อย่าลืมแวะไปชมสถาปัตยกรรมเก่าที่สถานีแม่พวกด้วย ไปไม่ถูกสอบถามก่อนได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127 ไปแล้วก็แชร์ภาพให้เพื่อนๆ ได้ชมกันบ้าง ช่วยกันแชร์ให้โลกรู้ว่า ประเทศไทยสวยงามเพียงใด