"สไกร" เลขาฯกฟก. นำทีมลุยใต้ เตรียมงบซื้อหนี้ 1,500 ล้าน

"สไกร" เลขาฯกฟก. นำทีมลุยใต้ เตรียมงบซื้อหนี้ 1,500 ล้าน

สไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. เตรียมพร้อมใช้งบกลาง ซื้อหนี้ 1,500 ล้าน และฟื้นฟูอาชีพ 270 ล้าน ให้แล้วเสร็จก่อน ก.ย.นี้

 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 65 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณงบกลางปี 2565 ที่รัฐบาลจัดสรรให้ กฟก. จำนวน 2,000 ล้านบาท แยกเป็น เพื่อซื้อหนี้ 1,500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูอาชีพ 270 ล้านบาท และบริหารสำนักงาน 230 ล้านบาท

 นายสไกร เลขาธิการ กฟก. ให้นโยบายต่อที่ประชุมว่า "การใช้จ่ายเงินงบกลางต้องเป็นไปตามที่ ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายรายการใดจะต้องทำบันทึกรายงานให้สำนักงบประมาณทราบ และต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 65 นี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายต้องคืนกรมบัญชีกลาง"

นอกจากนี้ เลขาธิการ กฟก.ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้งบกลางกับสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้สาขาดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จตามกำหนด

 ทั้งนี้การจัดประชุมชี้แจงกับสาขาจังหวัดภาคใต้เป็นเวทีแรก จากนั้นจะลงพื้นที่ภาคอื่น ๆ ที่เหลือ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 25 เม.ย.นี้