ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง"

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง"

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เช็กเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่นี่

สถานการณ์โควิด-19 ประชาชนที่ต้องการ "ชุดตรวจ ATKฟรี" ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ทว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ก็ต้องการ ATK เช่นกัน ซึ่ง สปสช. เผยประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา 

โดยหลักเกณฑ์การรับ "ชุดตรวจ ATK" นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด มีเกณฑ์ ดังนี้

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

2. มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน

3. ช่วง 2 - 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เนื่องจากเหตุเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ในครั้งต่อไปได้ หากต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นระยะห่างกัน 14 วัน รับเพิ่มได้ 1 ชุด

ประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ได้ฟรีผ่านแอป "เป๋าตัง" และเลือกหน่วยบริการใกล้ท่านเพื่อไปขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ และนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อทำการรับ "ชุดตรวจ ATK"

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง"

 

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

ผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน นำบัตรประชาชนไปทำแบบคัดกรองได้ที่หน่วยบริการ จะได้รับชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุดต่อครั้ง เมื่อตรวจแล้วขอให้บันทึกผลตรวจในระบบทันที และหากจำเป็นต้องตรวจอีก ก็สามารถขอรับชุดตรวจได้โดยเว้นระยะห่าง 10 วัน

สำหรับเงื่อนไขผู้ที่สามารถรับ ชุดตรวจ ATK ได้ฟรี ยึดหลักเดียวกันกับการขอผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

ตรวจสอบหน่วยบริการที่ร่วมแจกชุดตรวจ ATK ซึ่งมีหน่วยบริการแจก ATK ฟรี 1,325 จุดทั่วประเทศ แยกตามภาค จังหวัด (คลิกที่นี่

  • ภาคกลาง 552 จุด
  • ภาคตะวันตก 58 จุด
  • ภาคตะวันออก 118 จุด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 201 จุด
  • ภาคเหนือ 108 จุด
  • ภาคใต้ 288 จุด

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ สปสช. @nhso ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง อย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ไปเก็บไว้ล่วงหน้า