ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ ตำรวจชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จ.ปัตตานี บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

วันนี้ (16 เม.ย.65) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ดาบตำรวจ ทนงศักดิ์ เจ๊ะสา และดาบตำรวจ เกษม บัวเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณบ้านละหาร หมู่ที่ 8 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะทำการตรวจสอบได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 ราย รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ตำรวจชุดเก็บกู้ ตรวจสอบวัตถุระเบิด ปัตตานี