ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 เมษายน 2565 ความว่า 

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

กรุงโคเปนเฮเกน

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์ก

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและราชอาณาจักรเดนมาร์กจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เช่นที่ผ่านมา เพื่อสร้างเสริมโอกาสใหม่ ๆ ในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

 (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว