"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด เชลล์ปรับขึ้นราคาเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 1 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด เชลล์ปรับขึ้นราคาเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 1 บาท

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดเหตุผล “กองทุนน้ำมัน” ทบทวนแผนวิกฤตด้านพลังงาน

- เฟอร์เรโรหยุดซื้อน้ำมันปาล์มบ.มาเลเซียละเมิดสิทธิแรงงาน

- "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 15 เม.ย.2565 อัปเดตกลุ่มเบนซิน ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 16 เมษายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 16 เมษายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด เชลล์ปรับขึ้นราคาเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 16 เมษายน 2565 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.98 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 37.39 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 37.39 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด เชลล์ปรับขึ้นราคาเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 16 เมษายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.16 บาท/ลิตร