ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 2565 วันขึ้นปีใหม่ไทย ยุคโควิดระบาด

ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2565 หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยคึกคัก ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ประชาชนจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเมื่อออกจากบ้าน รวมทั้งพระสงฆ์ที่เดินรับบิณฑบาตจากประชาชนก็สวมหน้ากากอนามัยทุกรูปเช่นเดียวกัน

วันนี้ ( 13 เม.ย.65) ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ 2565 หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอน ที่ย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา มีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณนี้กันอย่างคึกคัก

โดยทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดโควิดโอมิครอน และวันนี้เป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ชาวสงขลาจะออกมาทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกปี ทำให้บริเวณนี้คึกคักพระสงฆ์ออกมาเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติ ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์และพระทุกรูปจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน

ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 2565 วันขึ้นปีใหม่ไทย ยุคโควิดระบาด


 

ในช่วงนี้ประชาชนที่มาทำบุญตักบาตรมากกว่าปรกติ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์มาอยู่กับครอบครัว เพราะมีวันหยุดยาวหลายวัน ในวันนี้มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากกว่าพระสงฆ์จากวัดต่างๆที่ออกมาเดินรับบิณฑบาตที่บริเวณนี้

ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 2565 วันขึ้นปีใหม่ไทย ยุคโควิดระบาด

วันนี้ ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยนำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์