"สงกรานต์ 2565" บรรยากาศทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย ทั่วประเทศ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พุทธศาสนิกชนใน อ.เบตง จ.ยะลา ต่างพาผู้สูงอายุเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระ และพระพุทธสิหิงค์ หน้าวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง กันอย่างคึกคัก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และร่วมกดปุ่มทรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ หรือ พระพุทธธรรมกายมงคล ปยุรเกศานนท์สุพพิธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และร่วมจิตอฐิษฐานบุญบารมี ชีวีเป็นสุข ปลอดโรค ปลอดภัย โดยมี นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนใน อ.เบตง เข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 และปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เน้นความมีสติ ให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททั้งการคิด การทำ และการพูด ให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในศีล 5 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 

สำหรับวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นวันที่ลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และบรรพบุรุษ ดังนั้น เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ลูกหลานที่ออกไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ นอกภูมิลำเนา จะถือโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำบุญตักบาตร นำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะสังสรรค์กันระหว่างเครือญาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่สร้างความรักความผูกพันให้แก่คนไทย เป็นอัตลักษณ์ที่สืบสานต่อมากันอย่างยาวนาน

"สงกรานต์ 2565" บรรยากาศทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย ทั่วประเทศ

ชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ปี 2565

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พร้อมด้วยนายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพังงาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2565 โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานสงฆ์พร้อมกับให้ศีลและให้พรในวันปีใหม่ไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายก อบจ.พังงาและนายกเทศมนตรีเมืองพังงาอวยพรวันปีใหม่ไทยให้ชาวพังงา และร่วมกันทำบุญตักบาตร

จากนั้นได้ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธสิหิงค์ องค์พระสัมฤทธิ์ศากยมุณีศรีพังงา พระประจำเมืองพังงา ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ย้ำถึงการระมัดระวังในการใช้รถสัญจรไปมาบนท้องถนน และได้เน้นหนักการเล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ภายใต้สภานการณ์การฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน

"สงกรานต์ 2565" บรรยากาศทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย ทั่วประเทศ

ปชช. ชัยภูมิ ยังคงประเพณีร่วมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์วิถีไทยสู้โควิดงดเล่นสาดน้ำทุกพื้นที่

เนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่ แต่ชาวชัยภูมิจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าไทยลายดอก ออกร่วมกันสืบสานประเพณีทำทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ท่ามกลางมาตรการตรวจเข้มของ ทม. พร้อมขอให้ประชาชนงดรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำสงกรานต์ป้องกันการแพร่ระบาดเข้มทุกพื้นที่ในปีนี้!

ขณะที่ จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเวลา 07.00 น.ที่บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล (เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิมาได้จนปัจจุบัน) ตามถนนย่านใจกลางเมืองชัยภูมิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้นำตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ออกมาสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565

ซึ่งมีการนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาใส่บาตรเพื่อให้พระสงฆ์ได้นำไปเก็บไว้ตามวัดต่าง ๆ ในตัวเมือง และอีกส่วนจะส่งยังวัดต่างๆ ในชนบทห่างไกล เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ในช่วงโควิด-19 ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้อีกหลายพื้นที่

และในวันสงกรานต์ปีนี้ชาวชัยภูมิจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยมาร่วมงานใส่บาตร โดยมี พระชัยสิทธ์สุนทร เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ(เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ) นำพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรสงกรานต์ในครั้งนี้เพื่อรับส่งข้าวสารอาหารแห้งออกไปนำแจกจ่ายพระสงฆ์ในทั่วทั้งจังหวัดต่อในไปในครั้งนี้ด้วย

พร้อมประชาชนก่อนที่จะเดินทางกลับ ก็ยังได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวต่อรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล เพื่อระลึกถึงเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิมายาวนาจนปัจจุบันนี้ด้วย เพื่อขอพรความเป็นสิงริมงคลในวันสงกรานต์ปีนี้ด้วย ท่ามกลางมาตรการที่ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดทำบุญใส่บาตร สงกรานต์ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดแบบนิวนอร์มอล ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทุกทางเข้าออกบริเวณงานรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลทั้งหมดทุกคนด้วย ซึ่งก็ถือเป็นการออกมาร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรอันดีงามของชาวชัยภูมิ เนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้ที่ยังคงพอช่วยกันอนุรักษ์เพื่อช่วยช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดในขณะนี้ได้อีกด้วย และในส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยเฉพาะการออกมารวมกลุ่มคนกันจำนวนมากเพื่อเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในปีนี้ทุกพื้นที่ขอให้งดไว้ก่อนเด็ดขาดทุกพื้นที่ด้วย

"สงกรานต์ 2565" บรรยากาศทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย ทั่วประเทศ

พิษณุโลกทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ห่มผ้าพระพุทธชินราช ในวันปีใหม่

ที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวพิษณุโลก จำนวนมากร่วมตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวนกว่า 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำน่าน หน้าพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ และร่วมถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประเพณี ที่สืบทอดกันมากันอย่างยาวนาน

ชาวโก-ลกร่วมทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูปสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ร่วมนำชาวบ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะสวมเสื้อสีลายดอกไม้ หอบลูกจูงหลานร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน 34 รูป เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย ตามแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งพี่น้องประชาชนและส่วนราชการที่มาร่วมงาน ต่างปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่

พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญตักบาตร นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ก็ยังได้นำพี่น้องประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลว่า อานิสงส์ที่ได้จากการสรงน้ำพระ จะช่วยให้ชำระล้างผู้ที่คิดร้ายด้วยอคติออกไป ช่วยชำระความรุ่มร้อน นำพาแต่ความสงบร่มเย็นมาให้ โดยนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการจัดเตรียมน้ำผสมน้ำอบและน้ำหอม ในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและส่วนราชการ ได้ใช้น้ำรดและพรมที่องค์พระพุทธสิหิงค์ ในครั้งนี้ด้วย