ซบเซา! ต่างชาติ ลงทะเบียน Thailand Pass เที่ยว “สงกรานต์ 2565” เชียงใหม่ 772 คน

ซบเซา! ต่างชาติ ลงทะเบียน Thailand Pass เที่ยว “สงกรานต์ 2565” เชียงใหม่ 772 คน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วง “สงกรานต์ 2565” ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลงทะเบียน Thailand Pass จำนวน 772 คน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 เมษายน 2565 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาล “สงกรานต์ 2565” เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ในกิจกรรมปล่อยแถว

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้เรียบร้อย เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล “สงกรานต์ 2565” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะนี้ได้เพิ่มเที่ยวบินขึ้นมาอีกจำนวน 4 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 13,500 คน จากเดิมที่เคยมีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ105 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารประมาณ 11,000 คน จึงคาดว่าในระหวั่งวันที่ 11-17 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติร้อยละ23 และเพิ่มช่วงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ150 ผู้โดยสารเกือบทั้งหมด เป็นชาวไทย

สำหรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้มีสายการบิน Scoot (สกู๊ต) ปัจจุบันมีให้บริการเส้นทางเดียวคือ สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ โดยทำการบินทุกวัน ทั้งนี้ในช่วงเทศกาล  “สงกรานต์ 2565” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565นี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทย ทางช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านระบบ Thailand Pass จำนวน 772 คน ซึ่งผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบันมีประมาณ 5,400 คน ร้อยละ 80 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่เหลือเป็นการเดินทางมาเพื่อทำธุรกิจและกลับภูมิลำเนา

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยการจัดพื้นที่ไว้บริเวณอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมขั้นตอนรองรับนักท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดความหนาแน่นจนทำให้เกิดปัญหาล่าช้า

สำหรับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการจัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้ว ผู้ที่มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย มีการจัดเจ้าหน้าคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา ด้านมาตรการความปลอดภัยจะมีกาเพิ่มวงรอบในการตรวจตรา โดยใช้กล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันใช้บุคลาการทั้งในและนอกเขตการบินขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาล“สงกรานต์ 2565” จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก และอาจใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะสิ่งของต้องห้าม หรือของเหลว เจล สเปรย์ ต่างๆ ที่ผู้โดยสารจะนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น