ระดมกำลัง 6 พันนาย รับมือ "สงกรานต์ 2565" เปิดใช้มอเตอร์เวย์ "ปากช่อง-สีคิ้ว"

ตร.ภ.3 โคราช ระดมกำลัง ตร.6 พันนาย รับการจราจร ช่วงสงกรานต์ พร้อมเปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ จากเดิมระยะทาง 36 กิโลเมตรถึง อ.สีคิ้ว เพิ่มระยะทางเป็น 64 กิโลเมตร ถึง อ.ขามทะเลสอ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบงานจราจร ได้ประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีหน่วยงานตำรวจและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 8 จังหวัด (ภาคอีสานตอนล่าง) เข้าร่วมประชุมหารือ และมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพื้นที่ติดต่อ ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัด สระบุรี, ลพบุรี,ปราจีนบุรี, สระแก้ว และขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกันกำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2565

พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กล่าวว่า สำหรับมาตรการในการดูแลงานด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้มีเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย โดยปีนี้การป้องกันอุบัติเหตุจะเน้นลงไปถึงระดับ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้านแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ ให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งด่านชุมชน ตามมาตรการ 3 ด่านประสานใจ คือด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตำรวจ และขอความร่วมมือร้านจำหน่ายสุราในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามจำหน่ายสุราในเวลาห้าม ห้ามจำหน่ายให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีหรือผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ เป็นต้น ส่วนมาตรการอื่น โดยเฉพาะงานด้านการอำนวยความสะดวกจราจร ได้มีการสำรวจถนนที่ชำรุดและแจ้งแขวงทางหลวงจังหวัดเพื่อซ่อมแซม ส่วนถนนที่มีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จให้หยุดดำเนินการ และคืนพื้นผิวจราจรก่อนวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้ จุดเสี่ยง จุดอันตราย เช่น ถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงบริเวณก่อสร้างหรือซ่อมแชมถนน

ให้ติดตั้งไฟส่องสว่างหรือเสายางพาราสะท้อนแสง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสัญญาณไฟ หรือสัญญาณไฟกระพริบ ให้ชัดเจน เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ให้สถานีตำรวจทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในการร่วมกันจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าและภายในปั้มน้ำมัน โดยการจัดพนักงานและเครื่องอ่านบัตร Fleet card เพิ่มเติม จัดที่จอดรถให้เพียงพอ ส่วนตำรวจทางหลวงให้เตรียมแผนเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในจุดที่มีรถ ติดสะสมจำนวนมาก

พลตำรวจโท สมประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการสำคัญที่เพิ่มเติม คือ การเปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (M 6) จากเดิมระยะทาง 36 กิโลเมตรถึง อ.สีคิ้ว จะเพิ่มระยะทางเป็น 64 กิโลเมตร ถึง อ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและจะลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในถนนมิตรภาพช่วงคลองไผ่ โดยจะมีจุดบริการบนเส้นทางมอเตอร์เวย์เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางตลอดการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ อีกทั้งยังได้ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่ง เป็นศูนย์ควบคุม บริหารสภาพการจราจรในภาพรวม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือประสานงาน ในส่วนการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ได้กำชับให้สถานีตำรวจที่มีพื้นที่จัดงานสงกรานต์ให้ประชาสัมพันธ์และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ การดำเนินกิจกรรมภายในงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยเคร่งครัด ตำรวจภูธรภาค 3 จะเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 8 ถึง 18 เมษายน 2565 ที่ตั้ง ณ ห้องประชุม 3 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ การปฏิบัติ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น 6,116 นาย แยกเป็น จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร 327 จุด กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3,635 นาย จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 115 จุด กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 900 นาย ชุดเคลื่อนที่เร็ว 281 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1,581 นาย เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 998 เครื่อง เครื่องตรวจจับความเร็ว 92 เครื่อง