"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,414 ราย - ATK อีก 8,323 ราย ล่าสุดตายอีก 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,414 ราย - ATK อีก 8,323 ราย ล่าสุดตายอีก 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,414 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,323 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รวมเสียชีวิตสะสม 142 ราย

"โควิดวันนี้" 31 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,414 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,323 ราย พื้นที่ศรีราชา-บางละมุงยังมากสุด ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 142 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 31 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,414 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR) 

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 77 ราย สะสม 4,627 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,420 ราย 

2. CLUSTER  บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 11 ราย สะสม 79 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 36 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ดังนี้
    5.1 กทม. 1 ราย
    5.2 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
    5.3 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย
    5.4 จังหวัดสตูล 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    6.1 ในครอบครัว 321 ราย
    6.2 จากสถานที่ทำงาน 73 ราย 
    6.3 บุคคลใกล้ชิด 58 ราย 
    6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 49 ราย 

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 741 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,414 ราย - ATK อีก 8,323 ราย ล่าสุดตายอีก 4

 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 939,323 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,273 คน (อัตราป่วย 880.74 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 6 ราย (0.64 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.85 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,905,852 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 11,610 คน (อัตราป่วย 609.18 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 25 ราย (1.31 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 28 ราย (1.47 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 138,380 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 284,841 คน รวม 423,221 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน17,125 คน  (อัตราป่วย 4,046.35 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 61 ราย (14.41 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 15 ราย (3.54 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 60 ราย (14.18 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 4 ราย รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 6 ราย รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองหนึ่งเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 49 ปี, รายที่สองอายุ 78 ปี, รายที่สามอายุ 83 ปี, รายที่สี่อายุ 89 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสี่ราย)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,414 ราย - ATK อีก 8,323 ราย ล่าสุดตายอีก 4

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี