พระสงฆ์นำชาวบ้านกิ่วไม้ซางทำแนวกันไฟป่า

พระสงฆ์นำชาวบ้านกิ่วไม้ซางทำแนวกันไฟป่า

ปลัดสุชาติ สุวฑฒโก. นักพัฒนาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านกิ่วไม้ซาง นำพระสงฆ์ไปร่วมกับชาวบ้านกิ่วไม้ซาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟรอบไปพื้นที่ที่จะเผาไร่ ประมาณ 5 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก พระนักพัฒนาชุมชนปกาเกอะญอ สำนักสงฆ์บ้านกิ่วไม้ซาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นำพระสงฆ์ไปร่วมกับชาวบ้านกิ่วไม้ซาง ไปทำแนวกันไฟรอบไปพื้นที่ที่จะเผาไร่ ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยการทำแนวกันไฟในครั้งนี้ มีเด็กเยาวชนที่ไปเรียนในเมืองกลับมาร่วมด้วย ซึ่งในขณะที่ทุกคนใช้กิ่งไม้ในการกวาดแนวกันไฟ เกิดกิ่งไม้ที่กวาดหักเลยทิ้งข้างทาง น้องนักศึกษาจึงไปเก็บออกมาแล้วกล่าวว่า เราไม่ควรทิ้งเศษไม้กวาดที่กวาดนี้ เพราะเปลวไฟจะข้ามแนวกันไฟได้ นี่คือแนวคิดของปกาเกอะญอ ตั้งแต่ครั้งบรรพชน

 

พระสงฆ์นำชาวบ้านกิ่วไม้ซางทำแนวกันไฟป่า

สำหรับบ้านกิ่วไม้ซาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ หย่อมบ้านเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีอาชีพทำไร่เป็นหลัก ด้วยอาชีพหลักคือการทำไร่หมุนเวียน จึงต้องทำแนวกันไฟหมุนเวียนในพื้นที่ทำไร่ เพื่อป้องกันไฟลามออกนอกพื้นที่ในเขตป่าใหญ่ พระสงฆ์นำชาวบ้านกิ่วไม้ซางทำแนวกันไฟป่า