ไฟป่า แม่ฮ่องสอน โหมไหม้หนักกว่าเดิม ดาวเทียมตรวจพบมากถึง 115 จุด

เมืองสามหมอกกลับเข้าสู่โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป่าจำนวนมากถึง 115 จุด ส่งผลให้หมอกควันหนาทึบ ค่าฝุ่นพิษพุ่งพรวดสูงถึง 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จุดความร้อนประจำวันที่ 27 มีนาคม 2565 จำนวน 115 จุด เกิดขึ้นจำนวน 169 จุด  แยกเป็นเชียงใหม่ 44 จุด เชียงราย 0 จุด ลำพูน 10 จุด และแม่ฮ่องสอน 115 จุด ส่วนคุณภาพอากาศประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ค่า PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ

นายทวีชัย กันทใจ หน.หน่วยฯ นปพ. (หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมป่าไม้ ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านห้วยโป่งกาน เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟหมู่บ้านห้วยโป่งกาน เจ้าหน้าที่สำนักฯ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าควบคุมดับไฟ บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่างบ้านแม่จ๋าน้อย ถึงบ้านผาแดง ท้องที่หมู่.6 บ้านห้วยโป่งกาน ตำบลผาบ่อง พิกัด .393882 E 2115129 N เข้าควบคุมดับไฟ เวลา.10.15 น. ควบคุมได้เวลา. 11.20 น. พื้นที่ไฟไหม้ 5 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุไฟไหม้

รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ไฟป่า พบว่ายิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ไม่มีไฟป่ามาช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากมีฝนตกลงมา แต่ต่อจากนั้น สภาพอากาศเริ่มร้อนเหมือนเดิมการเกิดไฟป่ายิ่งหนักมากกว่าเดิม โดยพบว่ามีการลอบเผาป่าข้างทางหลวง และในป่าลึกเข้าไปชั้นในของแต่ละหมู่บ้าน ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมา เพราะถูกไฟป่าเผาบริเวณโคนต้น โดยต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นนกชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงสัตว์จำพวกเก้ง กวาง กระจง ฯลฯ