เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต

วันนี้ (29 มี.ค.65) เวลา 18.39 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต