เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 21 มี.ค 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

โอกาสนี้ พระองค์ทรงประทับหลังช้างพังวันดี ช้างพระที่นั่งเสด็จไปยัง ณ บริเวณศาลาริมน้ำ ทอดพระเนตรการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเเม่สันตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยออกแบบก่อสร้างให้เป็นทางเดินช้างเเละสระบำบัดอาบน้ำช้าง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

รูปแบบทางเดินช้างเป็นทางเดินลาดเอียง ผิวทางเดินพิมพ์ลายกันลื่น ใช้สำหรับบำบัดเเละออกกำลังกายเเก่ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่าเพศเมีย อายุ 4 ปี ที่ถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้าย จากอำเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบช้างพังฟ้าแจ่มจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อมาดูแลรักษา เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

ปัจจุบันอายุประมาณ 6 ปี ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม ลูกช้างพังฟ้าเเจ่มได้รับการดูแลรักษาโดยการทำรองเท้าเทียมให้ใส่เดินออกกำลังกายและพักผ่อนในคอกพัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

เนื่องจากการเดินที่ผิดธรรมชาติที่ใช้ขาข้างเดียว และป้องกันกระดูกขาขวางอ เนื่องจากรับน้ำหนักมากเกินไป โดยหลังเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม มีพัฒนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

ส่วนลูกช้างพลายบุญหนา เป็นลูกช้างที่ทางจังหวัดภูเก็ตและนายธีระยุทธ เหลาคม น้อมเกล้าถวายเพื่อนำมาเลี้ยงดูร่วมกับช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างพลายบุญหนาอายุประมาณ 6 ปี ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,650 กิโลกรัม ปัจจุบันลูกช้างพลายบุญหนา มีสุขภาพดีแข็งแรงสมวัย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2521 เดิมเป็น “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ก่อนพัฒนาเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” และยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันคชบาลแห่งชาติ” ในปี 2545

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ให้บริการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีโรงพยาบาลรักษาช้าง 2 แห่ง คือ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ มีสถานบริบาลช้างชรา ช้างพิการ 1 แห่ง คือ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จังหวัดลำปาง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์สัญจรและคลินิกช้างเคลื่อนที่, โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง, การส่งเสริมชุมชนปลูกพืชอาหารช้าง และการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ไปสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง