“พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง

“พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง

ความเคลื่อนไหวการเมือง “พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง

พรรคเป็นธรรม” จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 โดย ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ ห้องภาณุรังษี
โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีผู้บริหาร และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และผลการประชุมทำให้พรรคเป็นธรรมได้ผู้บริหารชุดใหม่ คือ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค

“พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง

รวมทั้งได้มีการเสวนา ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม” เพื่อแสดง วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวทาง จุดยืน อุดมการณ์ และนโยบาย ในการขับเคลื่อนทางการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศ และรับใช้ประชาชนทุกระดับ ในฐานะตัวเลือกใหม่ของการเมืองไทย

ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม เปิดเผยว่า “พรรคเป็นธรรม” เป็นพรรคใหม่ คนใหม่ เพื่อการเมืองใหม่ มีจุดยืนและอุดมการณ์ชัดเจน “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” พรรคเป็นธรรม มีนโยบายที่เป็นรูปธรรม  ปฏิบัติได้เพื่อตอบสนองความต้องการของสามัญชน คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ ภายใต้บริบทบริหารประเทศ 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา และ กฏหมาย โดยมี Motto นโยบายพรรคว่า “SPEED นำไทยไปข้างหน้า”

“พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง
 

 
“พรรคเป็นธรรม พร้อมแล้ว สำหรับกิจกรรมทางการเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น พรรคเป็นธรรมจึงขอเชิญชวน “คนรักประชาธิปไตยและมีหัวใจรักความเป็นธรรม” เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ “ประชาชน ต้องเป็นใหญ่  ประชาธิปไตย ต้องเป็นธรรม อย่างแท้จริง” ดร.ปิติพงศ์ กล่าว

“พรรคเป็นธรรม” ประชุมใหญ่ ดร.ปิติพงศ์ เปิดนโยบาย-พร้อมเลือกตั้ง

ดร.ปิติพงศ์ กล่าวต่อว่า “พรรคเป็นธรรม มีความพร้อมที่จะส่งตัวแทนลงสัมครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 400 เขต แต่จะมีโอกาสได้ทั้งหมดกี่ที่นั่งนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากยังแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งอยู่ แต่เบื้องต้นจากการประเมิน ตนมีความมั่นใจว่าน่าจะได้ ส.ส.ไม่ต่ำกว่า 15 ที่นั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”