กบง. ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 333 บาทต่อถัง 15 กก. เริ่ม 1 เม.ย. นี้ จริงหรือ?

กบง. ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 333 บาทต่อถัง 15 กก. เริ่ม 1 เม.ย. นี้ จริงหรือ?

กบง. เตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เริ่ม 1 เม.ย. 65 นี้ จริงหรือ? หลังแชร์ว่อนโลกโซเชียล

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่อง กบง. เตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เริ่ม 1 เม.ย. 65 นี้ โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้ดูแลประชาชนโดยการตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

 

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ายเงินชดเชยก๊าซ LPG รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22,614 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบสูงถึง 28,093 ล้านบาท ซึ่งหากปัจจุบันไม่มีการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG จะอยู่ที่ 463 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จึงมีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง

 

โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ทำให้ราคาขายปลีก จะปรับเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมในเดือนเมษายน

 

 

และได้เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซ LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

 

และให้ ธพ. ขอความร่วมมือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร 02 6121555

 

กบง. ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 333 บาทต่อถัง 15 กก. เริ่ม 1 เม.ย. นี้ จริงหรือ?

 

ที่มา Anti-Fake News Center Thailand