กบง.ไฟเขียวลดราคาก๊าซหุงต้ม 3 บาท/กก. นาน 3 เดือน 

กบง.ไฟเขียวลดราคาก๊าซหุงต้ม 3 บาท/กก. นาน 3 เดือน 

กบง. ไฟเขียวลดราคาก๊าซแอลพีจี 3 บาท/กก. หรือ 45 บาท/ถัง สำหรับถัง 15 กก. และตรึงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีทั้งรถสาธารณะ-รถยนต์ทั่วไป เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภาวะการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (19 มี.ค.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลง 3 บาทต่อกิโลกรัม  โดยขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (ลดลง 45 บาทต่อถัง) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (อบน.) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ เนื่องจาก สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยคาดว่าจะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯประมาณ 300 – 400 บาทต่อเดือน

นอกจากนั้นที่ประชุม  กบง.มีมติให้ตรึงราคาจำหน่ายราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถทั่วไป โดยให้คงราคาขายปลีก NGV ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก. รถโดยสาร/รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถทั่วไปที่ 15.31 บาท/กก. ต่อไปอีก 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2363 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19