สินเชื่อ ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

สินเชื่อ ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ลงทะเบียนกู้ 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE @BAACFamily (คลิก)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

- "สินเชื่อออมสิน" เปิดขั้นตอนกู้ 1 หมื่นบาทผ่าน MyMo ง่ายๆ เริ่มวันนี้ รีบเลย

 

เงื่อนไขสินเชื่อโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

1.เป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ให้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. ทั้งเป็นลูกค้าเดิมและไม่เป็นลูกค้า (อายุ 20-70) กรณีประชาชนทั่วไปให้ติดต่อรับบริการที่ธนาคารออมสิน

 

2.เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูล และแจ้งนัดหมายให้ไปใช้บริการตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ยกเว้นลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า

 

3.วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat rate) โดยปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ผู้ขอกู้เงินสามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน , ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 30 เดือนนับจากวันกู้

 

4.เป็นสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

5.สิ้นสุดการจ่ายสินเชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : @BAACFamily โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร (ธ.ก.ส. จะเปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ผ่านทาง Line : @BAACFamily (คลิก) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอรับ SMS การนัดหมายจากสาขาต่อไป

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

 

CR : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)