ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

ตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "สลาก ธ.ก.ส." งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 พร้อมรายละเอียดรางวัลต่างๆ ที่นี่

สลากออมทรัพย์ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 25 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 19 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 7 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส. ดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RN 7 5 2 4 8 4 5

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ภ7 7 5 2 4 8 4 5
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 กV 7 5 2 4 8 4 5
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชC 7 5 2 4 8 4 5

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

7 5 2 4 8 4 5

ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

0314633 2967188 4927334

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

6 3 3 7 3 5

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

8 8 3 2

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

2589506     3046497     7076961     7651124     8134329

2640314     3954846     7335767     8005081     9768955

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0120696     0243717     0423197     2210612

2822517     5401970     7221399     8058492

4861748     6246343     7232834     8369856

5086172     6323023     7268743     8760437

5351646     6755725     7958208     9641494

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

0224626     1425658     2250104     3122648

0369064     1452257     2369359     3127024

0470248     1484458     2617219     3198899

0493455     1830357     2726123     3271958

0497603     1949134     2736157     3287253

0578945     2037653     2739601     3381001

0712749     2037784     2809136     3475673

0778906     2091059     2949904     3514698

0795928     2112442     2978882     3553719

1030731     2177769     3090794     3642800

1092689     2246815     3110422     3716100

3740386     5594774     6875639     8759758

3904144     5646015     7217452     8766835

4030284     5650612     7245753     8811682

4224309     5656170     7627665     8949044

4280856     5661621     7667118     9318692

4412265     5683275     7763102     9367318

4464822     5720076     7765787     9403927

4480455     5725510     7785325     9463538

4581147     5784890     7937581     9520821

4599430     5895681     8430741     9525744

4713981     6109228     8514282     9598784

4913468     6165404     8520669     9753412

5162563     6175940     8628430     9758897

5543188     6247830     8688897     9874087

รางวัลสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวดมูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1 ครั้งที่ 30 ประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ พกฃฑ 6004

ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส." งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565