แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 1.3 ความลึก 1 กม. ไม่มีผลกระทบไทย

แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 1.3 ความลึก 1 กม.  ไม่มีผลกระทบไทย

แผ่นดินไหว ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขนาด 1.3 ความลึก 1 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 65 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเวลา 16.41 น. ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 1.3 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รายงานเป็นระยะต่อไป

แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 1.3 ความลึก 1 กม.  ไม่มีผลกระทบไทย