"กรุงเทพโพลล์" เปิดผลสำรวจ ราคาน้ำมัน ที่แพงขึ้นกระทบประชาชน 84.1%

"กรุงเทพโพลล์" เปิดผลสำรวจ ราคาน้ำมัน ที่แพงขึ้นกระทบประชาชน 84.1%

"กรุงเทพโพลล์" เปิดผลสำรวจ ราคาน้ำมัน ที่แพงขึ้นกระทบประชาชน 84.1% ซ้ำห่วงราคาสินค้าขยับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 57.1% ใช้วิธีงดเดินทาง งดเที่ยวช่วงวันหยุด

วันที่ 19 มีนาคม 2565 "กรุงเทพโพลล์" เผยผลสํารวจความเห็นประชาชน เรื่อง "ราคาน้ำมัน" ระบุว่า ผลสำรวจเรื่อง "น้ำมันแพงกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับ" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,123 คน เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า

 

 

ผลสํารวจประชาชนเรื่อง "ราคาน้ำมัน" กรุงเทพโพลล์ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 84.1 ระบุว่าได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง ทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นมีค่าเดินทางเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 57.1 เลือกใช้วิธีรับมือกับน้ำมันแพงด้วยการ งดเดินทาง งดเที่ยวช่วงวันหยุด

 

ทั้งนี้ร้อยละ 76.7 ห่วงว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดจะแพงขึ้นอีก หากราคาน้ำมันยังคงแพงอยู่ โดยร้อยละ 32.2 เห็นว่ารัฐบาลควรขายน้ำมันราคาถูกให้กับบางกลุ่ม เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้า มอเตอร์ไซค์วิน แท็กซี่ ขนส่งมวลชน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันและค่าเดินทางให้ประชาชน

 

ขณะที่ ร้อยละ 15.9 ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ เพราะไม่ค่อยได้เดินทาง บริษัทจ่ายค่าน้ำมันให้ ส่วนใหญ่ใช้บริการรถสาธารณะ

 

 

เมื่อถามถึงวิธีปรับตัวหรือรับมืออย่างไรจากปัญหาน้ำมันแพง พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.1% ใช้วิธีงดเดินทาง งดเที่ยวช่วงวันหยุด รองลงมาร้อยละ 44.9 วางแผนก่อนเดินทางเพื่อเลี่ยงรถติด และ 40.4% ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าน้ำมัน

สําหรับเรื่องที่ประชาชนร้อยละ 76.7% มีความกังวลหากราคาน้ำมันยังแพงอยู่ คือ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดอาจแพงขึ้นอีก รองลงมาร้อยละ 11.1% คือ เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้เท่าเดิม และ 5.5% กังวลว่าจะเกิดการก่ออาชญากรรม ขโมยน้ำมัน การลักลอบขนน้ำมันเถื่อน

ส่วนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลว่า จะสามารถจัดการกับปัญหาราคาน้ำมันแพงได้นั้น ประชาชน ส่วนใหญ่ 85.7%  ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่ 14.3%  ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่นถึง เชื่อมั่นมาก

ส่วนเรื่องที่ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควรทําเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันและค่าเดินทาง ประชาชนร้อยละ 32.2% ชี้ควรขายน้ำมันราคาถูกให้กับบางกลุ่ม เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าและอาหาร มอเตอร์ไซค์วิน แท็กซี่ ขนส่งมวลชน ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 15.3% เห็นควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากโควิด เพื่อให้คนหันมาใช้แทนรถส่วนตัว และร้อยละ 14.4% เห็นควรลดภาษีน้ำมัน ลดจำนวนเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อไม่ให้น้ำมันในประเทศขึ้นราคา

 

"กรุงเทพโพลล์" เปิดผลสำรวจ ราคาน้ำมัน ที่แพงขึ้นกระทบประชาชน 84.1%

 

ที่มา bangkokpoll