ข่าวดี! 'อสม.' อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้ ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

ข่าวดี! 'อสม.' อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้ ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

"อสม." อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้! สินเชื่อบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม. ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำ "โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม." เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีที่ดินปลอดภาระหนี้ ก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (4 ปีแรก) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,900 บาทต่อเดือน 

สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง เพียงยื่นกู้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค.2566 

สมาชิก อสม. ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงที่ประธานกลุ่ม อสม. ในแต่ละพื้นที่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร. 02-645-9000 หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวดี! 'อสม.' อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้ ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์