ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี-ยาป้องกันศัตรูพืช ป้องกันการกักตุน

ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี-ยาป้องกันศัตรูพืช ป้องกันการกักตุน

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก พร้อม พาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี และยาป้องกันศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ ป้องกันการกักตุนสินค้า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช โดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง ณ บริษัท พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด เลขที่ 341 ม.1 ต.บ้านกร่าง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำให้ตรวจสต๊อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณการครอบครองปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายในเชิงบริหารต่อไป

ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี-ยาป้องกันศัตรูพืช ป้องกันการกักตุน

จากการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด และจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยและยาที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะการณ์ด้านการตลาดและอีกส่วนคือภาวะของสงคราม โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรนิยมใช้ ที่เป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ำมัน จึงมีการขยับราคาขึ้นตามไปด้วย

ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี-ยาป้องกันศัตรูพืช ป้องกันการกักตุน
 

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ ป้องกันการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และห้ามกักตุนสินค้า โดยให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บฯ ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี-ยาป้องกันศัตรูพืช ป้องกันการกักตุน