"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ RT-PCR - ATK รวม 6,209 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ RT-PCR - ATK รวม 6,209 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี โดยยอดติดเชื้อ "โควิดวันนี้" แบบ RT-PCR - ATK รวม 6,209 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 รวมเสียชีวิตสะสม 105 ราย

(17 มี.ค.2565) สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" รายใหม่จำนวน 1,231 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,978 ราย มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 105 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 25,456 ราย ตาย 77 ราย ATK อีก 21,244 ราย

- "UCEP Plus" เริ่มวันนี้ ติดโควิด-19 รักษาแบบใหม่ อาการเขียว เหลือง แดง เช็คเลย

 

"โควิดวันนี้" 17 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,231 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,978 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 59 ราย สะสม 3,514 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,073 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 181 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท เออิโคอุ จํากัด อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 17 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 31 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 27 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย คือ กทม. และนครสวรรค์จังหวัดละ 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 222 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 37 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 57 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 56 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 727 ราย

 

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 889,302
คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,136 คน (อัตราป่วย 465.08 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 3 ราย (0.34 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 6 ราย (0.67 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,897,832 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,455 คน (อัตราป่วย 340.12 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 7 ราย (0.37 ต่อแสนประชากร)

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 115,342 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 315,899 คน รวม 431,241 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,363 คน (อัตราป่วย 1,939.29 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 35 ราย (8.12 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.39 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 35 ราย (8.12 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 65 ปี, รายที่สองอายุ 70 ปี, รายที่สามอายุ 75 ปี, รายที่สี่อายุ 83 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ ปอดอุดตันเรื้อรัง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564

 

รายที่ 2 พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564

รายที่ 3 พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564

และรายที่ 4 ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ RT-PCR - ATK รวม 6,209 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี