โฆษกรัฐบาลเผย "นายกรัฐมนตรี" ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง

โฆษกรัฐบาลเผย "นายกรัฐมนตรี" ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง

โฆษกรัฐบาลเผย "นายกรัฐมนตรี" ไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งเดินหน้าโครงการปุ๋ยสั่งตัด-ปุ๋ยอินทรีย์ เร่งแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ทั้งนี้ ตรวจสอบการกักตุนปุ๋ยหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด
 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอด ทั้งเรื่องปุ๋ยและความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ผ่านการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยมีการดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด ที่เหมาะกับสภาพดินและความต้องการของพืช อีกทั้งเร่งการผลิต ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เสริมให้ประชาชนใช้ เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากจะมีการปรับราคา กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาคำร้องของผู้ประกอบการก่อน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ยังไม่มีใครทำเรื่องขอปรับราคาอย่างเป็นทางการ

 
"จากสถานการณ์ต่างๆ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจะเกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบอย่าฉวยโอกาสในช่วงที่เราประสบปัญหา กักตุนปุ๋ย และฉวยโอกาสขึ้นราคา ขออย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของคนไทยด้วยกัน" นายธนกรฯ กล่าว